VOEDING

Hippocrates: ‘Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn voeding‘,

Dagelijks zijn mensen met voeding bezig, één van de eerste basis behoeften, maar wat de invloed van ons voedingspatroon is in het dagelijks functioneren is bij weinig mensen bekend. Het probleem van het huidige voedingspatroon en de epidemie van chronische ziekten – vetzucht, suikerziekte, hart en vaataandoeningen, reumatische klachten, alzheimer en verschillende vormen van kanker – is op het moderne voedingspatroon terug te voeren. Met het moderne voedingspatroon wordt bedoeld, voedsel wat voor 80% is bewerkt en met veel toevoegingen zoals: suiker, zout, witte bloem, verkeerde vetten en veel synthetische stoffen.

Een gezonde voeding wordt in de Ayurveda als een belangrijk en dagelijks medicijn beschouwd, zowel ter preventie, als ter genezing van allerlei aandoeningen. Voor een goede gezondheid is een goed werkende spijsvertering essentieel. Wanneer de spijsvertering niet optimaal is ontstaat er een teveel aan afvalstoffen die op hun beurt de opname en afbraak van voeding verstoort, en zo kunnen ziekten ontstaan. Een teveel aan afvalstoffen in het lichaam uit zich in verschillende symptomen en klachten. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Overgewicht
  • Hoge bloeddruk
  • Diabetes type 2
  • Vermoeidheid
  • Maag- en darmproblemen
  • Ontstekingsgevoeligheid
  • Huidklachten

Tijdens een Voedingsconsult wordt uitgebreid gekeken naar uw huidige voeding- en leefgewoonten. Vervolgens wordt er vanuit de Ayurvedische voedingsleer – die er vanuit uitgaat dat elk menstype en elke disbalans een eigen aanpak nodig heeft – aanpassingen voorgesteld.