PRIJZEN

Consult Voeding en Lifestyle

1e Consult inclusief intake     €120,00
Vervolgconsult                       € 85,00
Telefonisch consult                € 60,00
Uitwerken dieet/menu            € 37,50 per 30 minuten

Maak Werk van je Gezondheid Programma

Per maand gedurende 10 maanden per automatische incasso €55,-

 

Onze behandelingen zijn m.i.v. 01 januari 2017 vrijgesteld van BTW. U kunt pinnen op de praktijk.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar
Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt? Raadpleeg dit overzicht en/of neem contact op met uw zorgverzekeraar.


Doe iemand een consult of een maandfee van het Maak Werk van je Gezondheid Programma kado!

U kunt een bon met het bedrag van uw keuze bestellen door overmaking van het bedrag op bankrekening NL45RABO 01380.40.818, t.n.v. S. v. Ginkel, o.v.v. ADOBON Dosha Den Haag en uw email adres. Stuurt u ons opvolgend een mail op stana@doshapraktijk.nl waarin u aangeeft voor welk bedrag u de bon heeft besteld. Na ontvangst van de betaling en uw email ontvangt u de kadobon per mail. U kunt de bon ook meteen naar de ontvanger laten mailen, vermeld in dit geval de voor- en achternaam en het email adres van de ontvanger. Wilt u een kadobon per post laten sturen? Mailt u ons dan het postadres. De verzendkosten zijn voor onze rekening.