AYURVEDA

Ayurveda is een 5000 jaar oude gezondheidsleer, oorspronkelijk uit India, maar gebaseerd op universele beginselen van de natuur. Ayurveda is tevens een holistisch gezondheidsmodel wat wil zeggen dat er naar de mens in zijn geheel wordt gekeken: fysiek, mentaal en omgeving. Ayurveda is vooral preventief, en werkt uitstekend als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg.

Een sleutel in de klassiek wetenschappelijke onderbouwing van Ayurveda zijn de vijf elementen: ether/ruimte, lucht, vuur, water en aarde. Deze elementen zie je in diverse culturen terugkomen; ze spelen overal en altijd een rol. Ayurveda heeft zich uitermate verfijnd en gespecialiseerd in het op een praktische wijze toepassen van deze sleutelprincipes – waarmee iedereen voortdurend te maken heeft – in het dagelijkse leven, met name wat betreft dieet, geneesmiddelen en remedies, en leefstijl.

In Ayurveda wordt ervan uitgegaan dat voeding en leefstijl de beste geneesmiddelen en remedies zijn, aangezien we worden of zijn wat we consumeren en wat we denken en doen. Alles wat we consumeren bestaat uit de vijf elementen ether, lucht, vuur, water en aarde. Die vijf elementen weerspiegelen zich op een dynamische en functionele manier in de drie energetische principes Vata, Pitta en Kapha, de drie Dosha’s. Voor het behandelen van ziekten en aandoeningen gebruikt Ayurveda de vijf elementen en de drie Dosha’s, altijd weer vertegenwoordigd in voeding, leefstijl en kruiden, maar ook moderne geneeskunde en bijvoorbeeld chirurgie kunnen op die basis worden ingezet. Het uiteindelijke doel is het weer in balans brengen van de natuurlijke harmonie en de kunst bestaat uit het kiezen en gebruiken van de juiste middelen daartoe.

Ayurveda geeft handvatten voor de behandeling van chronische ziekten en andere problemen én werkt preventief. Zij legt daarbij nadruk op het versterken van het zelfgenezend vermogen en op de eenheid van lichaam, ziel en geest. Een van de belangrijkste oorzaken van ziekten is volgens Ayurveda het niet luisteren naar lichaamsintelligentie. Ziekte is meestal het eind van een lang proces en kan worden opgespoord en aangepakt in elk stadium. Het begint met stoornissen in het evenwicht van de Dosha’s. Bij een verstoorde Dosha is het van belang dat die weer op z’n plek terug komt. Kapha in de maag, Pitta in de dunnen darm en Vata in de dikke darm. Preventie, genezing en/of management op een wijze die toegespitst is op de eigen constitutie, dat doet Ayurveda.

DOSHA

Dosha betekent letterlijk “dat wat beweegt”. Het is een energie. Het menselijk lichaam is een biologische combinatie van de vijf elementen; ether, lucht, vuur, water en aarde.

Deze vijf elementen kunnen terug gebracht worden tot drie:
Vata (Ether + Lucht), de kracht van beweging en communicatie
Pitta (Vuur + Water), de kracht van metabolisme en transformatie
Kapha (Water +Aarde), de kracht van voeding, groei en stabiliteit

Ieder mens beschikt over een unieke samenstelling van deze doshas oftewel “een constitutie”.